Sostenibilitat, compromesos amb el nostre entorn - Hotels Ultonia Girona
 

Sostenibilitat, compromesos amb el nostre entorn

Hotels Ultonia Girona desenvolupa i aplica una política ambiental que garanteix el respecte al nostre entorn

 
 

Conscients de les problemàtiques mediambientals dels nostres temps, i convençuts en el compromís per a la defensa del nostre entorn, a Hotels Ultonia Girona hem desenvolupat una nova política ambiental amb la intenció d’introduir de forma gradual accions que puguin garantir el respecte al nostre entorn. Focalitzats en la millora contínua, tenim com a objectiu aconseguir que les experiències dels nostres clients siguin, a més d’inoblidables, enriquidores i beneficioses per a les seves vides i per a la societat en el seu conjunt.

Amb l'aplicació d'aquest nou codi d'acció, en el marc del segell ISO 14001, en totes les decisions que es prenguin en les diferents àrees de l'organització, tindrem com a màxima prioritat actuar respectant la sostenibilitat del nostre entorn i la legalitat vigent associada. Amb aquesta visió i intenció de total compromís en afavorir el consum responsable i el desenvolupament sostenible del nostre negoci, Hotels Ultonia Girona es compromet a les següents accions:


Millora contínua

Executar de forma contínua i adaptable de millores en el Sistema de Gestió Ambiental avui establert. Mesurant el seu impacte mitjançant objectius anuals de millora, amb la intenció clara de reduir l’impacte ambiental de totes les operacions realitzades en l'entorn de la nostra organització.

 
 
 
 

Protecció i prevenció

A més de la protecció del medi ambient, aplicació d'accions preventives en processos interns:

 • Cura de l'eficiència energètica de l'establiment i dels serveis que s'ofereixen al públic.
 • Instal·lació d'un punt de reciclatge a la recepció del propi hotel.
 • Supressió d'envasos d'un sol ús per a reduir el malbaratament i minves.
 • Concienciació dels nostres clients: cura del consum d'aigua, convidar-los a reusar la tovallola sempre que sigui possible, reciclatge de plàstics, ús moderat de l'aire condicionat.
 • Lideratge a escala local per promoure i fomentar accions emmarcades en l'àmbit de la sostenibilitat.

Compliment de la legalitat

La implantació a tots els efectes d'aquesta política de sostenibilitat es realitzarà seguint tots i cadascun dels requisits legals i altres requisits lligats a la protecció del medi ambient.

 
 
 
 

Altres accions concretes

 • Promoure el consum saludable i de proximitat és una prioritat. Consum de productes de temporada i de km0 no només repercuteix en la nostra salut, sinó que afavoreix la sostenibilitat i preserva l’entorn rural. Per això, treballem amb productors locals que aconsegueixen reduir l’impacte ambiental derivat del transport, de l’emmagatzematge dels seus articles i de l’ús excessiu d’embalatges d’un sol ús.
 • Fomentem la vida activa i saludable posant a la disposició dels nostres clients un gimnàs completament equipat, i promocionem l’ús de la bicicleta com un mitjà de transport sostenible per a visitar la ciutat.
 • Reducció notable del volum de residus de plàstic generats.
 • El nostre pàrquing disposa de places d’aparcament amb punts de càrrega universal per a tota classe de vehicles elèctrics.
 • A Hotels Ultonia apostem per un servei de taxi sostenible, sempre oferint prioritat a cotxes elèctrics o híbrids.
 • El grup empresarial que gestiona Hotels Ultonia Girona disposa de centrals hidroelèctriques propies, amb la màxima d'ajudar a crear energia neta de baixes emissions. L'electricitat generada per aquestes centrals és superior al consum dels Hotels Ultonia Girona, aportant més energia neta de la que pròpiament consumeix.

A Hotels Ultonia Girona cuidem del present per a protegir el futur i treballem cada dia per continuar ampliant el nostre ferm compromís social i mediambiental, potenciant l’ús responsable dels recursos naturals a la nostra disposició.

 
 
 
Reservar
Català